Další fotky:
Programový sešit č. 15 (Spejblův ilustrovaný zpravodaj /Hurvínkovo malované povídání)
brožura divadelní
autor/režie:
Miloš Kirschner, Pavel Grym
vydavatel:
Divadlo S+H
vydáno:
1988
Provedení:
12 stran, sešit
Poznámky k vydání:
Ilustrovaný programový sešit divadla S+H č. 15

Spoluautoři:
Redakce: redakční rada, předseda Pavel Grym,
kresby: Jiří Trnka,
grafická úprava: Dušan Soták,
foto: Josef Ptáček a archiv Divadla S+H