Představitelé hlavních postav

Představitelé Spejbla a Hurvínka

Již od dob zakladatele Divadla S+H prof. Josefa Skupy je hlas Spejbla i Hurvínka spojen s jedním interpretem, který střídá hluboký hlas otce Spejbla s Hurvínkovou komickou dětskou fistulkou. Zpočátku jím byl sám Josef Skupa, který promlouval hlasem obou protagonistů od dob zrození obou loutek (1920 Spejbl, 1926 Hurvínek) prakticky až do své smrti v lednu roku 1957. Druhý adoptivní otec, Miloš Kirschner, začal s Josefem Skupou alternovat brzy po svém nástupu do divadla v roce 1951. Už na podzim 1952 mu prof. Skupa svěřil alternaci v roli Hurvínka, od roku 1953 hrál pravidelně na zahraničních zájezdech a podle potřeby i na domácí scéně. Od prvního uvedení Dismanovy hry Haló, tady Hurvínek (26. října 1955) role Spejbla a Hurvínka hrál už jen Miloš Kirschner. Ve hře Spejbl na Venuši na podzim 1956 došlo k unikátní situaci, kdy Spejbla mluvil Skupa a Hurvínka Kirschner. Necelý rok před svou smrtí Skupa Kirschnera oficiálně jmenoval svým nástupcem a od roku 1957 mluvil hlasy S+H nastálo. V roce 1973 nastoupil do divadla Martin Klásek, který za Hurvínka poprvé promluvil již 8. prosince 1974, tedy pouhý rok po svém nástupu do divadla, ve hře Hurvínek mezi broučky. Po Kláskově prvním pokusu následovala dlouhá pauza, v níž si odbýval základní vojenskou službu a sbíral další zkušenosti, ale začátek to byl, a slibný. Klásek, který pro začátek dobře odposlouchal Kirschnera, uplatnil i první náznaky samostatného projevu. Při odlišných hlasových dispozicích a při svém mládí se ještě dost těžce potýkal se Spejblem, ale jeho Hurvínek už potvrzoval správnost Kirschnerovy volby nabídnout mimořádnou příležitost právě tomuto mladému herci. Pravidelnou alternaci s Milošem Kirschnerem pak začal od roku 1982. Po smrti Miloše Kirschnera v roce 1996 přebral obě role Martin Klásek nastálo a stal se tak v pořadí třetím adoptivním otcem S+H. Čtvrtým interpretem obou hlavních rolí se na podzim roku 2017 stal Ondřej Lážnovský. Toho měli možnost posluchači premiérově v těchto rolích slyšet ve hře Hurvínek v Hajanech, která byla poprvé uvedena 23. září 2017 (oficiální premiéra se ale konala až 3. října 2017). Předtím, než přijal role S+H, několik let úspěšně "štěkal" psa Žeryka a díky jeho vynikajícím hlasovým schopnostem promlouval za řadu dalších postav nejenom v divadelních hrách, ale i na audio nahrávkách. Od ledna 2022 přebral Ondřej Lážnovský kompletní dětský repertoár a Martin Klásek se po nějakou dobu věnoval interpretaci S+H ve večerních představeních pro dospělé diváky. Překvapivě a v naprosté tichosti se ve hře Spejbl, Hurvínek a já, jenž měla premiéru 20. října 2022, divákům v rolích Spejbla a Hurvínka (a Žeryka) představil tehdy teprve jednadvacetiletý Martin Trecha. I přes jeho mládí si vedl více než obstojně a jeho výkon byl velmi příjemným překvapením. Na podzim roku 2022 Ondřej Lážnovský Divadlo S+H opustil, a tak byl novým interpretem oficiálně jmenován právě Martin Trecha.

Josef Skupa
(* 16. 1. 1892 – † 8. 1. 1957)
působení v divadle: 1926 - 1957
... více o Skupovi
Miloš Kirschner
(* 16. 3. 1927 – † 2. 7. 1996)
působení v divadle: 1951 - 1996
... více o Kirschnerovi
Martin Klásek
(* 25. 2. 1957)
působení v divadle: 1973 - 2021
... více o Kláskovi
Ondřej Lážnovský
(* 10. 8. 1975)
působení v divadle: 2009 - 2022
... více o Lážnovském
Martin Trecha
(* 15. 6. 2001)
působení v divadle: 2020 - doposud
... více o Trechovi

Představitelky Máničky a paní Kateřiny

První interpretkou Máničky, kterou na přání Skupy vytvořil Gustav Nosek, se tehdy ještě v Plzeňském Loutkovém divadle Josefa Skupy stala Anna Kreuzmannová. Ta za postavu Máničky s několika pauzami mluvila od roku 1930 až do roku 1943. Po jejím odchodu z divadla interpretaci Máničky od roku 1945 převzala Božena Weleková. Ta v divadle Spejbla a Hurvínka zůstala až do svého odchodu do důchodu, v roce 1968. Její hlasový projev Máničky byl již mnohem přirozenější a to i díky tomu, že Božena Weleková byla výborná zpěvačka. Mánička v jejím podání byla sice stále slušná, trochu udivená holčička, ale zároveň se stala trvalou Hurvínkovou jevištní partnerkou. V době působení Boženy Welekové v roli Máničky za ní v případě potřeby zaskakovala Blanka Macková. Roku 1966 přišla do souboru divadla Helena Štáchová a již o rok později přebrala interpretaci Máničky. Divadelní premiéru si odbyla 20. září 1966 na zájezdovém představení v Žacléři. Štáchová z Máničky udělala charakterově takovou holčičku, jak ji známe dnes. V době začátků Heleny Štáchové se po dlouhých letech proměn podoby Máničky rovněž ustálil i vzhled loutky. Zdeněk Juřena ji vtiskl nezaměnitelný vzhled brýlaté intelektuálky v kostkovaných šatech s červenými punčocháči. V roce 1971 byla na přání Štáchové poprvé na scénu uvedena postava paní Kateřiny alias bábinky, jejíž interpretace se ujala taktéž Helena Štáchová. Ta promlouvala za obě postavy neuvěřitelných padesát let! V roce 2016, konkrétně 25. února 2016, měli diváci ve hře Hurvínkovo přání možnost poprvé slyšet Máničku promluvit hlasem Marie Šimsové. Ta se v této roli nejprve střídala s Helenou Štáchovou, po jejím úmrtí v březnu 2017 tuto roli převzala zcela a stala se tak čtvrtou hlavní interpretkou obou ženských postav. Pro potřeby "Spejblova Houstonu", který během léta roku 2022 vznikl ve foyer Planetária Praha jako součást Hurvínkovy vesmírné míse, dialogy Máničky namluvila Jana Mudráková. Ta byla po odchodu Marie Šimsové v lednu 2023 oficiálně představena jako nová interpretka obou hlavních ženských figur. Premiéru si odbyla 26. května 2023 ve hře Hurvínek a král Blecha.

Anna Kreuzmannová
(* 24. 6. 1899 - † 20. 7. 1994)
působení v divadle: 1929 - 1945
... více o Kreuzmannové
Božena Weleková
(* 8. 2. 1910 - † 10. 12. 1979)
působení v divadle: 1945 - 1968
... více o Welekové
Helena Štáchová
(* 18. 11. 1944 - † 22. 3. 2017)
působení v divadle: 1966 - 2017
... více o Štáchové
Marie Šimsová
(* 17. 9. 1981)
působení v divadle: 2004 - 2022
... více o Šimsové
Jana Mudráková
(* 20. 12. 1994)
působení v divadle: 2022 - doposud
... více o Mudrákové

Představitelé psa Žeryka

Za psa Žeryka v průběhu historie štěkalo několik herců. Prvních osm let od Žerykova prvního uvedení na scénu až do roku 1938 to byl jeho tvůrce Gustav Nosek. Po něm převzal štafetu František Flajšhanz, který za Žeryka velmi rád nejen štěkal, ale také ho sám vodil. Po odchodu Františka Flajšhanze z divadla psíka dlouho a výborně štěkal Miroslav Černý. Ten z divadla odešel v roce 1992 a až do roku 2013 k nám Žeryk poštěkával hlasem Miroslava Poláka. Po jeho úmrtí Spejblovic chlupatého kamaráda interpretačně převzal Ondřej Lážnovský. Na podzim 2017, poté co Ondřej Lážnovský začal s Martinem Kláskem alternovat v rolích Spejbla a Hurvínka, převzal štěkání za psíka až do svého odchodu z divadla v červnu 2020 Tomáš Slepánek. Ten však soubor D S+H opustil, a proto v roce 2019 ve hře Past na Hurvínka ztvárnila Žeryka první žena - Zita Morávková. V letech 2020 a 2021 Žeryčka začal zkoušet i Michal Šturman, který byl následně lednu 2023 oficiálně jmenován novým interpretem Spejblovic chlupatého kamaráda. I přesto toto jmenování jej v dalších hrách doplňují další herci jako třeba Jan Levý či Martin Trecha.
V rozhlase a na audionahrávkách si Žeryka kromě výše uvedených zahrálo mnoho dalších herců - například Helena Štáchová (na LP Hurvínek's Gespensterchen - Hurvínkovo strašidýlko), Richard Maška (Jak Hurvínek s Máničkou čekali na Ježíška) či Ján Bošela (Spejblova a Hurvínkova učebnice jazyka českého).