Stručně

Fanouškovský web Planetka Spejbla a Hurvínka je soukromým projektem, který je provozován a financován milovníky Spejbla a Hurvínka. Za přispění několika málo dobrovolníků jej uvedl v život Kamil Malát, programátorsky jej na míru vytvořila firma WA.cz. Na jeho modernizaci se dotačně spolupodílel odbor kultury Magistrátu Hlavního města Prahy; žádost o finanční podporu zaštítila ředitelka Divadla S+H Denisa Kirschnerová. Web je provozován se souhlasem Divadla Spejbla a Hurvínka, které je držitelem ochranných známek. Na jejich dobrém jméně tedy nijak neparazituje, ale naopak ho rozvíjí.

Původní web

Tyto stránky navazují na původní web hurvinkuv.pinknet.cz, který v roce 2004 založil Jiří Kozák, kterému vypomáhali Radek Gabčan a Pavel Outlý. Ti však z nedostatku času od dalšího rozvoje webu posléze upustili. Od roku 2008 se tak aktualizace omezovaly jen na občasné přidávání novinek, vlastní obsah ale stagnoval. V roce 2017 se se souhlasem původních tvůrců fan stránek spravování a aktualizování webu ujal Kamil Malát s cílem uchovat tento unikátní archivářský počin i pro další generace. Stránky výrazně přepracoval, postupně doplnil o nové části (divadlo atd.) a kompletně aktualizoval všechny jeho sekce.

Požehnání a souhlas s provozováním původních stránek dala již v roce 2003 tehdejší ředitelka Divadla S+H Helena Štáchová. Její email, ve kterém se nejprve vůči webu vymezuje, aby tvůrce následně pochválila, poděkovala jim a vyjádřila jim podporu, máme dodnes schovaný jako připomínku na jeho začátky.

Nový web

Technologie se od doby spuštění původních stránek dostaly na zcela jinou úroveň, a tak bylo třeba web zcela přepracovat v souladu s moderními trendy a vrůstajícími očekáváními uživatelů. To se po nezměrném několikaměsíčním úsilí podařilo a tak byl nový web, který si právě prohlížíte, těsně před Vánoci 2021 slavnostně spuštěn. Všem, kteří se jakékoliv podíleli na jeho tvorbě velice děkujeme.

Pokud byste na tento projekt chtěli finančně přispět, máte zájem se podílet na jeho obsahu či disponujete nějakými materiály, které by na webu měly být uvedeny a chybí zde, neváhejte se na nás obrátit.