Klauni v dřevácích
kniha faktografická
autor/režie:
Pavel Grym
vydavatel:
Panorama
vydáno:
1988
EAN/čárový kód:
09/20 11-116-88
Provedení:
368 stran text, 24 stran obrazová příloha, vázaná kniha
Poznámky k vydání:
Kniha s všestranně zasvěceným svědectvím o vzniku, vývoji a působnosti našich nejpopulárnějších loutek, která nesmí chybět v knihovně všech milovníků S+H nezklame ani divadelní vědce, ani diváky.

Spoluautoři:
Autoři fotografií: Josef Ptáček, Vladimír Sirůček a archív D S + H
V textu použito kreseb A. Hoffmeistera, J. Skupy a J. Trnky
Obálka, vazba a grafická úprava: Ivan Urbánek
Vydalo nakladatelství Panorama v Praze roku 1988 jako svou 4517. publikaci
Odpovědná redaktorka: Michaela Holznerová
Výtvarná redaktorka: Věra Běťáková
Technická redaktorka: Alena Suchánková
Z fotosazby písmem Times-Digiset, zhotovené v n. p. Svoboda, grafické závody, Praha I O-Malešice, vytiskly MTZ Olomouc
První vydání
Náklad: 3 500 výtisků
AA 28,55 V A 28,97 402-22-856
09/20 1 1 - 1 16-88
Cena váz. výtisku 39 Kčs
Popis děje:
Kniha s všestranně zasvěceným svědectvím o vzniku, vývoji a působnosti našich nejpopulárnějších loutek, která nesmí chybět v knihovně všech milovníků S+H nezklame ani divadelní vědce, ani diváky.
Autor se v přesném chronologickém postupu zabývá nejen vznikem obou loutek a jejich nezvyklých jmen, ale i tím, co z uměleckého a společenského hlediska formovalo jejich vývoj. Dostane se tu ve větší míře poprvé i na Skupova slavného plzeňského Švejka, na Skupovu krátkou spolupráci s Osvobozeným divadlem, na vážnou okupační etapu i kritické poválečné období hledání, které dostává s příchodem Miloše Kirschnera nový kurs a vrcholí proměnou loutek v hrdiny dneška.
Pavel Grym připravil komentovaný sborník textů S+H pro berlínské nakladatelství Henschelverlag, který vyšel ve třech vydáních, redigoval i další spejblovské publikace /Spejblův magazín, Spejblovy ukolébavky/, napsal také řadu scének, dialogů a her pro S+H. Zná tedy tuto problematiku jako kritik, publicista, autor i historik.