Spejblův zpravodaj č. 1-12/1990
brožura divadelní
autor/režie:
Pavel Grym
vydavatel:
Divadlo S+H
vydáno:
1990
Poznámky k vydání:
Soubor čísel 1-12

Spoluautoři:
Grafická úprava: Naďa Sotáková,
Foto: Josef Ptáček a archiv Divadla S+H
Popis děje:
Spejblův zpravodaj, soubor čísel 1-12/z roku 1990.