Další fotky:
Jak se píše pro Hurvínka
brožura divadelní
autor/režie:
Pavel Grym
vydavatel:
Divadlo S+H
vydáno:
1990
Provedení:
12 stran, 20x20 cm
Poznámky k vydání:
Brožura s úvodem Pavla Gryma, ve které se petice autorů zamýšlí nad psaním textů pro Divadlo Spejbla a Hurvínka. Publikace je černobílá s výjimkou barevné obálky.

Spoluautoři:
Redaktor: Pavel Grym
Grafická úprava: Naďa Sotáková
Foto: Vladimír Sirůček, Josef Ptáček a archiv
Kresby: Jiří Trnka
Popis děje:
V této publikaci vydané při příležitosti šedesátého výročí profesionální činnosti D S+H se pětice autorů ohlíží za obdobím, kdy pro slavnou loutkovou dvojici a Divadlo Spejbla a Hurvínka psali nejrůznější texty - ať už divadelní hry či scénky pro gramofonové desky. Úvodní slovo obstaral Pavel Grym, který je vedle Josefa Barchánka, Zdeňka Lepšíka, Jiřího Středy a Františka Nepila jedním z těch, kteří se v krátkosti vyznali z toho, jak se jim spolupracovalo s D S+H při psaní textů.

V případě Josefa Barchánka je uvedena zajímavá informace nahrání neznámé reklamní kazety, kterou namluvil Martin Klásek o které však nikdo nemá žádné doplňující informace. Citujeme z publikace:

Josef Barchánek (1922) je jedním z mála spolupracovníků Divadla S+H, který psal texty a hry pro Spejbla a Hurvínka pro všechny tři dosavadní interprety komických protagonistů. Spolupráci s prof. Skupou zahájil kabaretním pásmem Spejblovo rodinné album (1954, s. Fr. Janurou), Miloš Kirschner vytvořil postavy S+H v jeho hrách Hurvínkova čarovná vlaštovka (1957) a Hurvínek a kouzelná rachejtle (1967). Skupa i Kirschner interpretovali řadu jeho dialogů na gramofonových deskách a Martin Klásek se jako představitel S+H prezentoval na Barchánkově kazetě, zabývající se popularizací hygieny a zdravotnických zásad (1989). Barchánkovy večerníčky tvoří také část třináctidílného televizního seriálu Znovu u Spejbla a Hurvínka (1974), na kterém autorsky spolupracovali Miloš Kirschner, Vladimír Straka a Pavel Grym.