Divadelní plány pro nadcházející období

24.03.2024, napsal: Kamil M., sekce divadlo S+H
Divadelní plány pro nadcházející období
V polovině měsíce března zveřejnilo Divadlo Spejbla a Hurvínka na svých internetových stránkách výroční zprávu za rok 2023. Ta shrnuje nejenom aktivity divadla a jeho uměleckého souboru v uplynulém roce, ale co je zajímavější, poodhaluje rovněž divadelní plány pro nadcházející měsíce a dokonce roky. S využitím informací v ní publikovaných vám připravované novinky představíme.

Díky spolupráci na úspěšné inscenaci Hurvínek prodává nevěstu dostalo Divadlo Spejbla a Hurvínka od uměleckého šéfa Janáčkovy opery Jiřího Heřmana nabídku k další zajímavé spolupráci. Tentokrát na speciálním jednorázovém představení pro děti, které by mělo být součástí hudebního festivalu Janáček Brno 2024, který se uskuteční 1. - 24. listopadu v Brně. Tématem letošního 9. ročníku festivalu je motto "Bez hranic", což zapadá do uměleckého konceptu Divadla S+H, které se v posledních letech intenzivně snaží bourat zažité hranice a přesahovat stále více do veřejného a uměleckého prostoru, překvapovat novými spolupracemi a lákat nové diváky do divadelního hlediště. V tomto projektu by se měl Hurvínek se Žerykem setkat s operou Příhody lišky Bystroušky od Leoše Janáčka a poodhalit tak další operní dílo dětskému publiku. Toto jedinečné a neopakovatelné přestavení by mělo být součástí dětského doprovodného programu zmíněného festivalu.

Ve druhé půlce letošního roku proběhne premiéra dlouho očekávané vánoční inscenace Hurvínek a vánoční záhada v režii kmenové režisérky Janky Ryšánek Schmiedtové. Půjde o dobrodružné putování starou Prahou, ve kterém se objeví celá Spejblovic rodinka tak, jak to divák od správné vánoční inscenace očekává. Výpravu k představení připraví scénograf a výtvarník Kamil Bělohlávek z Naivního divadla Liberec, který má na kontě mnohé výtvarné a scénografické úspěchy a s Divadlem Spejbla a Hurvínka bude spolupracovat vůbec poprvé. Hudbu k této inscenaci složí renomovaný skladatel Mario Buzzi, který s divadlem již s úspěchem spolupracoval na titulu Zeryčku, hop!, které se okamžitě stalo diváckým hitem.
Třetím připravovaným titulem bude další "miminí" inscenace z dílny Janky Ryšánek Schmiedtové, tentokrát s Máničkou v hlavní roli. Hra s pracovním názvem Mánička hudební královnou naváže na linku úspěšných představení pro nejmenší diváky, které se staly nedílnou součástí divadelního repertoáru a díky kterým se daří oslovovat nejmladší diváky od 1 do 3 let a jejich rodiče. Tímto krokem divadlo získává zcela přirozeně nové publikum, které postupně přechází na běžný dětský repertoár. Dramaturgicky se osvědčilo, že každá tato inscenace je zaštítěna jednou postavou loutkové rodinky. První představení tohoto typu bylo věnováno Žerykovi (Žeryčku, hop!), druhé Hurvínkovi (Hurvínkovo moře snění) a nově připravovaný titul by měla svou osobou zaštítit právě postava Máničky. Ta by se v něm měla stát 'hudební královnou'. Představení je podobně jako druhé z miminích her plánováno ve spolupráci s originální a úspěšnou hudebnicí Vladivojnou La Chia a ve scénografii uměleckého šéfa Davida Janoška. Mánička se zde spolu s diváky setká s různými zvukovými a hudebními vjemy, čemuž bude přizpůsobena i scénografie. Celkový koncept inscenace by se měl zabývat různými hudebními žánry, zvuky a myšlenkově se pohybovat i na poli muzikoterapie.

Pokračovat bude rovněž spolupráce s pražským Planetáriem, pro které začne v letních měsících roku 2024 vznikat vzdělávací film. Do června 2024 proběhne výroba dekorací a v červnu a červenci 2024 pak samotné natáčení. Následovat v roce 2024 bude postprodukce a samotné dokončení filmu tak, aby byl připraven pro slavnostní otevření Planetária.

Již nyní v Divadle S+H připravují koncept výstavy k Hurvínkovým stým narozeninám, které si bude tento malý uličník připomínat v květnu roku 2026. Půjde o interaktivní výstavu, která by měla proběhnout přímo prostorách divadla, kterou podle aktuálních úvah doplní pouliční výstava ve veřejném prostoru na Dejvické ulici. V plánu je zároveň i vydání nové knihy a mnoho dalších doprovodných akcí, které budou důstojným zachycením této mimořádné události.