Vydavatelství Českého rozhlasu Radiotéka vydá CD Zlatá zebra

29.05.2022, napsal: Kamil M., PP, sekce nový titul
Vydavatelství Českého rozhlasu Radiotéka vydá CD Zlatá zebra
Vydavatelství Českého rozhlasu Radiotéka ve své nejnovější brožuře s připravovanými novinkami pro nadcházející období ohlásila vydání CD Zlatá zebra – Abeceda budoucího motoristy. S pravděpodobností hraničící s jistotou se dá očekávat, že půjde o rozhlasovou verzi tohoto populárně-vzdělávacího seriálu z 80. let 20. století. Kompaktní disk v ceně 229 korun by měl dle brožury Radiotéky vyjít už v květnu! Edit 1.6.: Dle informací přímo z Radiotéky CD vyjde 9.6.2022.

Zlatá zebra je z hlediska rozhlasových nahrávek Spejbla a Hurvínka patrně nejzásadnějším počinem. Detailnímu popisu celého seriálu se věnoval Kamil Fajmon ve osmém dílu seriálu Zvuková historie S+H a tak si s dovolením vypůjčíme část jeho textu:

V roce 1977 vznikly dvě desetidílné série. První byla určena pro žáky 2. a 3. třídy Základní devítileté školy (1. kategorie), druhá pro děti 4. a 5. ročníků (2. kategorie). Pravděpodobně v těchto sériích započala soutěž o odznak Zlaté zebry, některé díly na soutěž upozorňovaly. Podmínky soutěže nelze s odstupem času přesně zjistit. Někteří pamětníci si vybavují, že vyplněné úkoly odevzdaly vyučujícímu a ten pak výsledky poslal mimo školu a do školy přišly odznaky ve více barvách, existovala žlutá, červená či modrá varianta. Plakát s upoutávku na rozhlasové vysílání Zlaté zebry z roku 1981 najdete zde.
Setkání s nositelem odznaku Zlatá zebra

V březnu zazněla tečka za Zlatou zebrou, která referovala o pražském setkání účastníků rozhlasového kurzu dopravní výchovy a 1. 5. 1977 se v éteru objevilo přímo Setkání s žákem 2. třídy a nositelem odznaku Zlatá zebra. V roce 1979 tyto díly vyšly ve spolupráci se Supraphonem, Vládním výborem pro bezpečnost silničního provozu ČSR, Ministerstvem školství ČSR a s Čs. rozhlasem v mírně upravené podobě na dvoudeskovém albu Zlatá zebra.

V roce 1980 se ke Spejblovi a Hurvínkovi připojila Mánička a v rozhlase vznikla další desetidílná série pro 1. třídu. Premiéru měla na počátku roku 1981 a dle názvů částí je možné usuzovat, že se v upravené podobě ocitla na další gramofonové desce Zlatá zebra pro prvňáčky. Tím ovšem pátrání nekončí: k seriálu byly připraveny pracovní sešity, do nichž děti vyplňovaly zmíněné úkoly. Pracovní sešity z kurzu z roku 1977 najdete zde: 1. kategorie a 2. kategorie. Z dalších let (1980 a 1981) jsou k nahlédnutí 1. kategorie, 1. kategorie, 2. kategorie. V zápisech rozhlasového archivu dále nacházíme série z roku 1985 a mimo jiné i reprízy z roku 1990. Rozpis vysílání lze podkladů archivu Českého rozhlasu dohledat zde.

Po pečlivém prostudování materiálů je možné konstatovat dvě věci: pořadí a obsah kategorií pro různé třídy se měnil, rozhlas kombinoval více záznamů a v roce 1985 natočil obsahově stejné epizody s odlišným odkazováním na čísla stránek sešitů. Měnily se obrázky a vznikly i části, které na desce vůbec zastoupeny nebyly. S jistotou víme o dvou dílech Zřetelná jízda a Jezdi vpravo, které učily děti jezdit na kole. Určitou kuriozitou je i skutečnost, že se v archivu rozhlasu nachází jeden díl kromě češtiny i ve francouzštině, němčině, angličtině a japonštině.

Z hlediska historie je důležitá koncepce částí. Ty začínaly znělkou, šlo o Hurvínkův popěvek znázorněný buď slovy lálá, bláblá, či troubením, následoval název pořadu složený z hlasů Spejbla a Hurvínka a zahoukání. Pravidla silničního provozu posluchače učil Spejbl, Hurvínek s Máničkou ho zlobili, na konci děti zadávaly úkol, rozloučili se a pořad zakončovala Hurvínkova hlasitá houkačka. Miloš Kirschner natočil několik verzí úvodní znělky, z nich na desce byly použity jen některé. Seriál se vysílal v rámci Vysílání pro školy, objevil se v Dominu, byl pouštěn do školních rozhlasů, což, jak vzpomíná jedna pamětnice, nebylo vždy jednoduché poslouchat, vezmeme-li v úvahu, že kvalita přenosu školních rozhlasu nikdy nebyla oslňující. Cyklus děti ovšem i přesto bavil a získal cenu UNICEF.

Část z rozhlasové podoby Zlaté zebry je dostupná na youtube.

Další nahrávky Supraphonu

Původní Zlatá zebra Františka Nepila zatím reedována nebyla. Sloučením obou LP desek však v roce 1989 vznikla stejnojmenná trojkazeta Zlatá zebra, jenž obsahovala obě předchozí samostatná vydání alb Zlatá zebra pro prvňáčky a Zlatá zebra. V roce 2007 pak u Supraphonu pod názvem Hurvínkova zlatá zebra vznikla nová verze s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou, která na legendární titul navazovala obsahem i Nepilovými hláškami. S ohledem na dobu vzniku však přinesla aktualizovaná pravidla silničního provozu.