Programový sešit č. 13 (Spejblův ilustrovaný zpravodaj /Hurvínkovo malované povídání)
brožura divadelní
autor/režie:
Miloš Kirschner, Pavel Grym
vydavatel:
Divadlo S+H
vydáno:
1987
Provedení:
48 stran, sešit
Poznámky k vydání:
Ilustrovaný programový sešit divadla S+H č. 13 k šedesátinám národního umělce Miloše Kirschnera.

Spoluautoři:
Redakce: Pavel Grym.
Obrazový materiál: Josef Ptáček, Vladimír Sirůček a archiv D S+H.
Kresby: Jiří Trnka.
Grafická úprava: Jan Černý.
Vydavatelství: Naše vojsko, n. p. Praha, jaro 1987