Hurvínek se učí mluvnici
kniha dětská
autor/režie:
A. Vaňharová
vydavatel:
A. Zubr ml.
vydáno:
1945
Provedení:
64 stran, brožovaný sešit
Poznámky k vydání:
27 úkolů pro výuku mluvnice jazyka českého pro III. ročník základní školy.

Spoluautoři:
Vydalo: nakladatelství A. Zubr ml., Praha XII, v roce 1945
Ilustroval a upravil: Karel Pekárek,
Devítibarevným ofsetem vytiskla: Státní tiskárna ve Varnsdorfu
Vydání: první
Popis děje:
Těsně po osvobození vyšla publikace, Pokusná obecná škola ve Zlíně využila oblíbené postavičky Hurvínka při grafickém řešení nástěnných tabulí pro vyučování mluvnici ve III. ročníku.

Knížka „Hurvínek se učí mluvnici" vznikla z nástěnných tabulí pro vyučování mluvnici ve III. post. roč. Pokusné obecné školy ve Zlíně. Tyto tabule byly někdy východiskem, jinak sloužily jako přehled učiva.
Při střídání tříd v učebně se ukázalo, že tabule vzbudily živý zájem dětí ze všech ročníků, od nejmenších až po 6. třídu. Nejplatnější služby prokázaly žákům v posledním roce bez učebnic.
V podobě knížky mohou dobře zaměstnat děti, které již zvládly učivo a rády sáhnou po jiné formě opakování. Jednotlivých úkolů, podrobněji vysvětlených, lze použíti k docvičení látky.
Jako domácí četba knížka dobře pobaví i menší děti. U větších upevní mimoděk jazykové znalosti a krátkými, zábavnými úkoly jim užitečně vyplní nejednu volnou chvíli.