Upomínková brožura Divadla feriálních osad v Plzni
brožura divadelní
autor/režie:
Josef Skupa a spol.
vydavatel:
Loutkář
vydáno:
1925
Provedení:
34 stran
Poznámky k vydání:
Upomínková brožura Divadla feriálních osad v Plzni vydaná správou divadla.

Spoluautoři:
Vydáno správou divadla feriálních osad v Plzni vlastním nákladem, redakce odborného měsíčníku Loutkáře.