Divadlo S+H 2001
brožura divadelní
autor/režie:
Divadlo S+H
vydavatel:
Divadlo S+H
vydáno:
2001
Provedení:
16 stran, brožura
Poznámky k vydání:
Brožura divadla vydaná v roce 2001.

Spoluautoři:
Kresby a grafická úprava: Naďa Sotáková,
foto: archiv, sazba: Golden Studio s.r.o.