Pro dospělé
Z Plzně do Prahy
Autor:
Josef David 
Režie:
 
Spoluautoři:
 
Premiéra:
2.5.1986
Repríz:
1

Popis děje:
Mimořádné a jediné představení k 60. výročí vstupu Hurvínka na scénu. Pásmo unikátních nahrávek prof. Josefa Skupy z let 1929-1956 doprovázené diapozitivy ze sbírek Archivu města Plzně s průvodním slovem o historii Divadla S+H ing. Josefa Davida, plzeňského sběratele a znalce standardních desek. Pořad byl připraven v rámci Kroužku sběratelů standardních desek za hlasové spolupráce Miloše Kirschnera.