Premiéra
Pro dospělé
Podivuhodný odkaz markýze Chepailleble
Autor:
Josef Skupa za literární spolupráce Franka Weniga 
Režie:
 
Spoluautoři:
výprava: Josef Skupa, Gustav Nosek a Adolf Šrůtek 
Premiéra:
10.9.1936
Repríz:
141

Popis děje:
Polodetektivní hříčka o zvláštním odkazu francouzského šlechtice - vzdáleného příbuzného Spejbla - je určena dospělému publiku. Almara, kterou si dychtivý dědic Spejbl vyzvedne ve Francii u vykonavatele závěti, má podle pověsti skrývat velké rodové tajemství. Než ji může Spejbl podrobit důkladnější prohlídce, je po zásahu apače Freda podvodně odvezen lodí až kamsi do Orientu; pochopitelně bez almary. Dobrodružnou cestou přes Afriku, kde se nedobrovolní cestovatelé od obchodního zástupce plzeňského Prazdroje dozvídají o dopadení lupičské bandy, se dostanou zpátky domů. Almara je zachráněna, ale Spejbl s Hurvínkem jsou nuceným cestováním a placením nejrůznějších dědických poplatků a daní natolik ožebračeni, že musí výprodejem zpustošit celý byt a prodat i poslední svršky. Spejbl v košili, zdeptaný a potrestaný za svou umíněnost a lačnost po majetku, konečně otvírá záhadnou skříň. Ve skříni se objevuje sám Skupa. V životní velikosti. Dar života na jevišti, říká tu Skupa, to je ono velké dědictví, které pro ně jako autor připravil. Nebýt fantazie, nebýt divadla, nebýt hry, nežili by. Jejich pravým bohatstvím je jejich jevištní existence a to, co svou existencí lidem poskytují. Nepolepšitelný Spejbl nespokojeně bručí, ale Hurvínek, který vždy dohledá o něco dál, ho varuje: "Hele, tatí, nebruč a nepopichuj, nebo nám Starej vezme řeč - a jsme nadobro namydlený ..."