Posunovací obtisky se Spejblem a Hurvínkem

24.07.2022, napsal: Kamil M., sekce fan web
Posunovací obtisky se Spejblem a Hurvínkem
Posunovací obtisky - dnes se s nimi setkáváme velmi zřídka (většího uplatnění najdou už jen při zdobení velikonočních vajíček), v sedmdesátých a osmdesátých let minulého století však byly velice populární a děti si s jejich pomocí zdobily kdeco. Na obtiscích se vyskytovaly nejrůznější tehdy populární motivy a postavičky, a tak není divu, že vznikla i série obtisků se Spejblem a Hurvínkem. Ta byla vydána zřejmě na osmi samostatných arších, kdy každý obsahoval šest obtisků na určité společné téma. Někdy to byly budovatelské motivy týkající například výstavby pražského metra či spartakiády, jindy šlo o nepolitická témata jako létání, Vánoce či ranní rozcvička. V našem digitálním archivu máme dispozici pouze šestici z celkových osmi sad. Pokud chybějící dva archy s obtisky vlastníte, budeme moc rádi, pokud nám pošlete náhled, abychom mohli jejich fotky na naše stránky doplnit.
Pokud jste se s obtisky nikdy nesetkali a netušíte, jak se s nimi pracovalo, opsali jsme pro zajímavost návod, který byl uveden na rubové straně obtisků.
Návod na snímání pozitivních (posunovacích) obtisků: Doporučujeme obtisky namočit na 30 vteřin do teplé vody 60 až 70 °C položit na desku nebo na sklo k samostatnému provlhčení, protože obtiskový papír se zkroutí a násilným narovnáním se barvy lehce polámou. Teprve když obtiskový papír se narovná a obtiskem lze lehce po papíru posunovat, sesuňte jej k okraji papíru a podsunutím spodního papíru upravte na určeném místě. Hladkou stranou tohoto mokrého papíru vymáčkněte vodu a vzduchové bublinky, aby byl povrch obtisku hladký. Takto sejmuté obtisky se ani nelámou, ani nepraskají. V případě že necháte obtisky dlouho ve vodě, odplave škrobová lepící vrstva a obtisk po sejmutí nemá dobrou přilnavost. Posunovací obtisk pozitivní již při tisku čitelný. Nepoužívá se žádného lepidla, spodní stranu nebereme do prstu. Obtisk bezvadně drží hlavně na hladkých ne pórovitých předmětech. Odstranit se dá pouze seškrábnutím. Trvanlivost možno zvýšit přelakováním, nejlépe bezbarvým lakem (ne acetonovým).