Kolotoč o třech poschodích
film / večerníčky
autor/režie:
Bořivoj Zeman
vydavatel:
Československý státní film
premiéra:
1952
Nosič:
Televize
Poznámky k vydání:
Zřejmě se jedná o záznam divadelní hry, která je považována za vrchol Skupova repertoáru předválečných let i prvních let okupace až do nuceného zavření divadla.