Česká loutka
dokumentární pořad
autor/režie:
Pavel Jirásek
vydavatel:
Česká televize
premiéra:
3.10.2019
Nosič:
Televize
Délka:
7 x 26 minut
Poznámky k vydání:
Sedmidílný seriál o českém loutkářství neboli příběhů slavných neživých herců a jejich tvůrců: od Kašpárka po Kukyho. V několika dílech nechybí ani Spejbl a Hurvínek. Cyklem provází bratři Formanové.

Popis děje:
Epizody:
1. Doba kočování
2. Zlatý věk
3. Po válce
4. Kouzlo animace
5. V televizi
6. Nová vlna
7. Proměny i návraty

Ambicí cyklu Česká loutka je zachytit vývoj a kontext české divadelní, filmové a televizní loutkářské tvorby v době, kdy české loutkářství bylo a je ve světovém kontextu unikátním a všeobecně uznávaným fenoménem. Potvrzuje to zápis tohoto fenoménu na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO koncem roku 2016. Unikátní je nejen vysoká úroveň tvůrců a profesionálních divadel, ale i nevídaný počet divadel amatérských, které se po celé republice věnují loutkovému divadlu. V sedmi chronologicky řazených dílech se postupně diváci seznamují s loutkou jako výtvarným i sociálním artefaktem, s významnými tvůrci i se současným stavem našeho loutkářství. Prozkoumávají jevy jako rodinné či spolkové divadlo i proměny uměleckých profesionálních scén. Dokument se tak pokusí zodpovědět na otázky, čím si Česko vysloužilo pověst světové loutkářské velmoci a proč právě tady tento divadelně výtvarný svět rozkvetl tak nebývalou bohatostí...
Průvodci pořadu jsou bratři Petr a Matěj Formanovi. Petr je absolventem loutkářské katedry DAMU, Matěj se uplatňuje v představeních Divadla bratří Formanů především jako výtvarník. Se svými představeními „kočují“ po celé Evropě, přiblíží proto svět loutkářů zevnitř a s porozuměním. Scenárista a režisér cyklu Pavel Jirásek se loutkami zabývá z více úhlů pohledu – jako badatel, jako sběratel i jako spoluautor několika publikací (Loutka a moderna, Česká loutka). To vše zúročil při přípravě televizního cyklu. (Česká televize)