Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek
propagační šot
autor/režie:
Miki Kirschner
vydavatel:
Divadlo S+H
premiéra:
2011
Nosič:
DVD, Internet
Délka:
10:43
Poznámky k vydání:
Film vzniklý na objednávku společnosti Drogeria Markt k osvětě ke správnému čištění zubů. Film vyšel i na DVD a spolu s pracovními sešity byl součástí materiálů rozdávaných dětem na základních školách v rámci preventivního programu "Veselé zoubky".

Popis děje:
S cílem pomoci dětem a jejich rodičům v oblasti správné péče o zuby a uvědomělém jednání v rámci prevence vzniku zubního kazu přichází od dubna 2011 projekt Veselé zoubky. Aktivita Veselé zoubky je zaměřena na děti 1. a 2. tříd základních škol a jak už její název napovídá, jejím tématem je správná péče o zuby tak, aby dětský úsměv zářil bez jediného kazu. „Naše společnost tak navázala na loňskou úspěšnou aktivitu Sluníčkové děti, která byla zaměřena na edukaci dětí předškolního věku o správném chování při pobytu na slunci,“ uvedla Mgr. Martina Horká, prokuristka společnosti dm - iniciátora celého projektu. Prevence v zubním lékařství je velmi důležitý pojem. Právě v dětském věku se utvářejí návyky, které si člověk odnáší do budoucího života a které mohou ovlivnit, ať pozitivně či negativně, jeho zdraví. „Základní školy již dnes obvykle nezajišťují preventivní zubní prohlídky svých žáků, jako to bývalo zvykem v dřívějších dobách, o to důležitější je péče ze strany rodičů, kteří by měli dbát na osvojení správných návyků pro čištění zubů,“ říká odborný garant celé iniciativy, prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno a Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně.

Každá prodejna dm oslovila ve svém okolí jednu základní školu a nabídla jí účast na aktivitě Veselé zoubky. „Aktivita probíhá u příležitosti oslav otevření dm jubilejní 200. filiálky v České republice, a proto bylo v rámci aktivity Veselé zoubky osloveno právě 200 základních škol,“ přibližuje Mgr. Martina Horká z vedení společnosti dm. „Ředitelé či zástupci oslovených základních škol reagovali na naši iniciativu veskrze pozitivně a rádi se do ní zapojili.“

Základní školy zapojené do preventivního programu péče o zuby školních dětí shlédnou v dubnu a květnu letošního roku zástupci dm, kteří společně se zástupci škol uvedou krátký edukační film s názvem „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Jak sám název napovídá, hlavní roli ve filmu ztvárnila oblíbená loutková postavička Hurvínek, který dětem hravou formou vysvětlí, proč je nutné si zoubky pravidelně důkladně čistit a jaký je správný postup. Také jim přiblíží, jak vypadá ústní dutina i samotný zoubek a jak vzniká zubní kaz.

Loutkový film byl natočen ve spolupráci s Mgr. Helenou Štáchovou přímo v pražském Divadle Spejbla a Hurvínka. Celý zábavně vzdělávací film je ztvárněn tak, aby téma správné péče o zuby bylo pochopitelné pro děti ve věku 6—8 let.

„Záměrem filmu je poskytnout dětem informace o správné péči o zuby nedidaktickou a humornou formou tak, aby je téma zaujalo a řídily se zásadami, které jsou ve filmu prezentovány,“ hovoří dále Martina Horká. Tematiku správné péče o zuby si děti také prakticky procvičí prostřednictvím připraveného pracovního listu. A v neposlední řadě obdrží každý žák preventivní balíček obsahující poměrně rozsáhlou edukační brožuru, která je určená pro rodiče těchto žáků. „Samozřejmě jsme nezapomněli na produkty zubní hygieny a do balíčku jsme vložili zubní kartáček, zubní pasty vhodné pro tuto věkovou skupinu a přesýpací hodiny, které dětem čištění zubů zatraktivní.“