Předčasná úmrtí - Tajfun Bóňa
reportáž / rozhovor
autor/režie:
Petr Lokaj
vydavatel:
Česká televize
premiéra:
2.10.2002
Nosič:
Televize
Délka:
51:00
Poznámky k vydání:
Na Jana Bonaventuru a jeho krátký život, naplněný televizní prací, vzpomínají příbuzní i spolupracovníci mezi nimi i Helena Štáchová.