Vzorná výchova S+H
film / večerníčky
autor/režie:
Bořivoj Zeman
vydavatel:
Československý státní film
premiéra:
1953
Nosič:
Televize
Poznámky k vydání:
Hraný černobílý televizní film z repertoáru Divadla S+H. Délka: 318 m. Scénky z pásma Spejbl a ti druzí, avšak bez Spejbla a Hurvínka a bez Skupy.

Popis děje:
Po názvem Vzorná výchova S+H se skrývá filmový záznam jedné z „neloutkových, konverzačních, výchovných a umravňujících“ scének pásma Spejbl a ti druzí. Tehdy dokonce bez Spejbla i Hurvínka, což bylo dáno nejen tím, že Skupa byl vážně nemocný, ale především váhavou dramaturgií Míly Mellanové a celkovou neujasněností pozice Divadla S+H v nových poválečných podmínkách, kdy se dokonce uvažovalo o pokračování divadla bez obou věhlasných loutkových protagonistů. Ve scénce s autoritářským otcem, který zakazuje svému synovi lhát, přičemž je vzápětí ze lži sám usvědčen, se „co chvíli vztyčuje přísný kantorský ukazováček satiriků pracujících metodou tzv. konstruktivní satiry“. Nespejblovský a nehurvínkovský loutkový příběh je ovšem filmově řemeslně pečlivě zaznamenán s promyšleným záběrováním s užitím celků, polocelků i detailů, přičemž filmovému zpracování notně napomáhá přehledná realistická scéna i loutky marionety v tehdy masivně rozšířeném realistickém stylu.