Hurvajz / Hurvajz plus
časopis
vydavatel:
Vydavatelství K / HURVAJZ s.r.o
vydáno:
1.9.1997
poznámky:
v letech 1997-99 vyšlo 22 čísel
EAN/čárový kód:
977121223900701
Provedení:
A4
Poznámky k vydání:
Obsahem časopisu byly didakticky zaměřené příběhy doplněné ilustracemi, komiksy s S+H, historické příběhy z dějin českých zemí, ale také nejrůznější dokreslovačky, vystřihovánky, hlavolamy, kvízy, křížovky, rozhovory se známými lidmi, informace z říše zvířat a rostlin a samozřejmě informace z Divadla S+H.

Spoluautoři:
šéfredaktorka: B. Machová / Naďa Synková / Mgr. Helena Štáchová
redakce: Naďa Synková, Eva Kuchařová, Věra Kubíčková, Kateřina Brychtová
redakční rada: H. Štáchová, B. Machová , N. Sotáková, D. Soták , P. Cmíral / Helena Štáchová, Ivan Martínek, Libor Adam, Jiří Kosík, Vlastimil Král
grafická úprava: Naďa a Dušan Sotákovi / Vlasta Dyrynková
tisk: Česká typografie, Praha
vydavatel: Vydavatelství K / HURVAJZ s.r.o
Popis děje:
Jen málokdo se může pochlubit, že má svůj časopis. Hurvínkovi se to poštěstilo. Byl sice vydáván pouze tři roky (v období let 1997 – 1999), ale i tak stihlo s jeho jménem vyjít 22 čísel. První bylo vydáno v září 1997, poslední prázdninové dvojčíslo potom v červenci roku 1999. V počátcích nesl časopis jméno Hurvajz (s podtitulem, že s jedná o časopis pro děti do 99 let), o rok později (od čísla 9/1998) byl mírně změněn design a byl přejmenován na Hurvajz plus. Jeho šéfredaktorkou byla nejprve Helena Štáchová a B. Machová, kterou od ledna 1998 vystřídala Naďa Synková. Až do doby přejmenování časopisu se na jeho grafické podobě podíleli manželé Sotákovi – Naďa a Dušan (Naďa Sotáková byla dcerou Miloše Kirschnera). Od čísla 9/1998 se o grafiku starala Vlasta Dyrynková. Časopis vydávalo nejprve Vydavatelství K, po změně názvu vydávání přešlo pod firmu Hurvajz s.r.o., která jej připravovala ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka (Helena Štáchová byla členkou redakční rady a aktivní přispěvovatelkou). Zaměření časopisu zůstalo po celou dobu jeho existence stejné – komiksy, vystřihovánky, omalovánky, hádanky, křížovky, soutěže, příběhy a články ze světa zvířat atd. – zkrátka směsice zábavy a poznání a to nejenom o našich dvou ušatcích. Cena časopisu byla 25 Kč (dvojčíslo stálo 35 Kč).