Flóda

(uvedení 1979 - 1986)

Tato figura našla své uplatnění poprvé ve hře Hurvínkova diskotéka, která měla premiéru 17. října 1979. Od počátku byl zcela jednoznačně určen jeho charakter. Pana Flóda, nahrbeně číhající a nervózně se kroutící cholerik s doutníkem v ústech, byl profesí pohřební trumpetista a i to ho předurčovalo být nositelem negace, představitelem lidské špatnosti, iniciátorem nepříjemností, osobou vyhledávající konflikt.

Jako nájemník bytu v témže domě, kde bydlí Spejblovi, byl se Spejblem a Hurvínkem ve stálém kontaktu, a proto se také počítalo s jeho trvalejším uplatněním. To se však nakonec nestalo a postava pana Flódy se uplatnila jen v několika dalších hrách (Hurvínek na šikmé ploše, premiéra 29.6.1983; Hurvínek a Přeslička, premiéra 3.5.1984; Hurvínek a duchové premiéra 6.5.1986).

Interpretace postavy se výborně zhostil Miroslav Polák.