XI. ročník Kurzu loutkového divadla pro děti

20.05.2023, napsal: Kamil M., sekce OST/Err
XI. ročník Kurzu loutkového divadla pro děti
V termínu od 5. 10. 2023 – 13. 6. 2024 bude probíhat již 11. ročník Kurzu loutkového divadla pro děti. Hlavním cílem kurzu je podrobněji seznámit děti s loutkovým divadlem a to především jako samotné tvůrce. Pozornost dětí bude zaměřena na loutku, coby svébytný, plnohodnotný prostředek komunikace s divákem. Vzhledem k tradici našeho divadla klademe důraz především na marionetu. Dětem by měl tento kurz zprostředkovat setkání s různými uměleckými složkami, které jsou součástí procesu vytváření loutkového představení – výtvarno (práci s materiálem při dotváření loutek) práci s dramatickým textem a v neposlední řadě – dramatickou akci. Po zvolení literární předlohy si děti dotvoří rekvizity, loutky a kulisy (namalují je), budou se učit vodit loutky (setkání s našimi profesionálními loutkoherci). Při práci na dramatickém textu postihují hlavní myšlenku hry, uvědomují si charakteristiku hlavních postav, pokoušejí se ji vyjádřit vhodným pohybem, mluvou, poznávají zákonitosti pohybu loutek, estetiku mluveného slova. Závěrem kurzu pak připraví malé představení, jako ukázku své tvorby, pro rodiče. Podrobnosti jako je cena, přihláška a další důležité informace najdete v článku.
1/ Projekt – výtvarný a dramatický kurz

Kurz si vytyčuje za cíl podrobněji seznámit děti s loutkovým divadlem a to především jako samotné tvůrce. Pozornost dětí bude zaměřena na loutku, coby svébytný, plnohodnotný prostředek komunikace s divákem. Vzhledem k tradici našeho divadla klademe důraz především na marionetu. Dětem by měl tento kurz zprostředkovat setkání s různými uměleckými složkami, které jsou součástí procesu vytváření loutkového představení – výtvarno (práci s materiálem při dotváření loutek) práci s dramatickým textem a v neposlední řadě – dramatickou akci. Po zvolení literární předlohy si děti dotvoří rekvizity, loutky a kulisy (namalují je), budou se učit vodit loutky (setkání s našimi profesionálními loutkoherci). Při práci na dramatickém textu postihují hlavní myšlenku hry, uvědomují si charakteristiku hlavních postav, pokoušejí se ji vyjádřit vhodným pohybem, mluvou, poznávají zákonitosti pohybu loutek, estetiku mluveného slova. Závěrem kurzu pak připraví malé představení, jako ukázku své tvorby, pro rodiče.

2/ Místo konání

Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6, 160 00

3/ Termín kurzu

Termín kurzu je stanoven od 5. 10. 2023 do 13. 6. 2024, jednou týdně ve čtvrtek v odpoledních hodinách v době od 15:30 do 17:30 hodin.

4/ Věkové určení

Věk dětí, které se zúčastní kurzu je 6 – 12 let, přijato bude prvních 15 přihlášených dětí.

5/ Cíl kurzu

Cílem kurzu je vytvořit v dítěti vztah k loutkovému divadlu. Dítě se seznámí s provozem a zákulisím loutkového divadla tak, jak jej při běžné návštěvě coby divák poznat nemůže. Pozná tvorbu textu, výrobu loutek a hlavně hru s loutkou pomocí her a cvičení. Naučí se práci s hlasem, správnou výslovnost, vystupovat bez ostychu před publikem, improvizovat, rozvíjet fantasii, používat vlastních schopností komunikace.

6/ Plán kurzu

a) kurz bude probíhat od 5. 10. 2023 – 13. 6. 2024
b) dvouhodinové lekce (s přestávkou) budou jedenkrát týdně ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 hodin.
c) vaše dítě můžete přihlásit pouze prostřednictvím této přihlášky, kterou si stáhnete a odešlete ji na adresu hajkova@spejbl-hurvinek.cz. Přijetí dítěte do kurzu potvrdí Divadlo S+H písemně.
d) cena kurzu je stanovena na 7.100,-Kč + 5.500,- Kč za loutku. Zakoupení loutky není povinné!

Loutka je originál od profesionálního řezbáře D S+H Ivana Moravce, která zůstane každému účastníkovi kurzu na památku. Zápisné je nutné uhradit po přijetí dítěte do kurzu (nejpozději do čtvrtka 28. 9. 2023) na účet divadla ve výši 7.100,- Kč. V případě zájmu o originální loutku pak ve výši 12.600,- Kč.

• říjen : 5. 10. 2022- úvodní hodina: vzájemné seznámení pomocí her (děti, rodiče, lektor) a základní informace

• říjen a listopad : 12.10., 19.10., 2.11., 9.11.,16.11., 23. 11., 30.11. 2023 – seznamovací a rozvojové hry, výtvarné dovednosti, práce s rytmem, dynamikou a melodií

• prosinec : 7. 12., 14.12. 2023 – návrh loutek, rekvizit a ku­lis, etudy na poznávání sebe sama, partnera, prostoru, improvizační cvičení, seznámení s vybraným textem a písničkami

• leden : 4.1., 11.1., 18.1., 25.1. 2024 – realizace návrhů loutek, kulis a rekvizit, etudy na dané téma, nahlédnutí do historie divadla

• únor : 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 29.2. 2024 – rozvoj práce na textu a písničkách, práce v prostoru, rozvíjení tvořivosti

• březen : 7.3., 14.3., 21.3. 2024 – dokončení celé výpravy, vodění loutek různých typů, improvizační cvičení

• duben : 4.4., 11.4., 28.4., 25.4. 2024 – zkoušky inscenace

• květen : 2.5., 9. 5., 16.5., 23.5., 30.5. 2024 – zkoušky inscenace

• červen : 6.6., 13.6. 2024 – zkoušky, generálka, premiéra

7/ lektor kurzu

V průběhu kurzu a během příprav na premiéru se děti budou setkávat s členy uměleckého souboru D S+H. Kurz povede lektor Mgr. Jakub Hojka pod záštitou lektorky paní Mgr. Květoslavy Plachetkové.