Kompilace
Re-edice
Nejen Hurvínek
Spejblova politická přednáška
Zkoušení 8.
Dějiny českého divadla (obchodní název)
vydavatel:
Supraphon
natočeno:
 
vydáno:
31.1.2017
interpret S+H:
Josef Skupa
Identifikátory:
Objednací číslo:
VT 9440-2
Nosič:
MP3
Délka:
3:54:57
Poznámky k vydání:
Poznámky k vydání:
Digitální verze původně osmideskového kompletu z roku 1971 obsahující také Skupovu nahrávku Spejblova politická přednáška (O ožehavé situaci) a Zkoušení 8. díl (Hurvínkův zeměpis: Olomouc...).

Obsazení:
Spejbl - Josef Skupa
Spoluautoři:
digitální přepis/mastering: ADK-Prague
Stopy:
CD 1

1. Česká svatojiřská velikonoční hra z 13 stol. 6:55
Mastičkář muzejní
2. ...přišel mistr Ypokras (Píseň Rubína a Pustrpalka) 0:47
3. Hořekování Mariino 7:45
Costanza e fortezza. Opera
4. Scéna X - XII: O cenno! o zelo! 15:31
O původu Jaroměřic na Moravě. Hudební drama - operní fragment o dvou dějstvích a dvou intermezzech (L'origine di Jaromeriz in Moravia)
5. Intermezzo 1: Duet - Ó potvoro nedvědí (Intermezzo primo: Duet - Ó potvoro nedvědí) 3:59
Opera o komínku (opera bohemica de camino)
6. Již já peníze mám - píseň o komínku (Finále) 8:58
7. Opera o sedlské rebelii (Sedlská rebelie) 2:27
Erat Unum Cantor Bonus (Byl jest jeden dobrý kantor)
8. Árie Cantora: Ky, ky, ky 0:32
9. Bravo, bravo (Duet) 0:33
10. Árie Cantora: Sex ligatam 0:36
11. Quando canit 1:41
12. Semper ego tertias. Recitativ a árie 1:43
13. Ego doctor Punczocha. Recitativ + tercet 1:51
Zamilovaný ponocný aneb Česká Ančička. Zpěvohra
14. Tudy nic, tady nic 1:06
Martínek, bradýř ve vsi
15. 1. dějství: Bych se nebyla kdy vdala 3:03
Dráteník. Opera o 2 dějstvích
16. 2. finále (č. 15) od zpěvu: Ha do vlasti já tatranské 1:49
Fidlovačka. Hra se zpěvy
17. Podej mi ruku k pomoci 3:35
18. Fidlo, fidlo, fidlovačka... 1:13
19. Kde domov můj 3:10
Strakonický dudák
20. Peníze jsou páni světa. Kuplet 4:57
Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři
21. Hospodine na výsosti 1:27

CD 2

1. Don Žán. Loutková hra 3:15
Bianca a Giuseppe aneb Francouzové u Nizzy. Opera o 4 dějstvích
2. 2. dějství, část 5: Nuž, vzhůru! Mějme sílu. (Finale) 5:56
3. Libušin soud. Hudba k živému obrazu podle básně Rukopisu Zelenohorského 4:41
4. Farář z Podlesí. Opera 4:02
Smrt Hippodamie. Scénický melodram
5. 1. dějství, 6. výstup: Krev barví tvoje kadeře 3:02
6. Láska Rafaelova 5:16
Radúz a Mahulena. Slovenská pohádka o 4 dějstvích
7. Zpěv Vratkův 1:00
8. Sirotek 2:09
Zmoudření Dona Quijota. Scénická hudba
9. Scéna Quijotova souboje s rytířem Jasného měsíce: Fanfáry 1:26
10. Scéna Quijotova souboje s rytířem Jasného měsíce: Boj 2:51
11. Dobrý český dědeček 1:51
12. Barbora Hacaperková od sedmi čertů 2:44
13. Žižkova smrt 2:40

CD 3

1. U Trinitárů 2:52
2. Monolog opilce 3:46
3. Italská opera I. a II. část 6:33
4. Zkoušení 8. díl (Hurvínkův zeměpis: Olomouc...) 3:06
5. Spejblova politická přednáška (O ožehavé situaci) 3:25
Loupežník
6. Prolog 1:55
7. Scéna z 2. dějství 3:07
8. Elektra. Hra 4:23
9. Peer Gynt 4:30
10. Zločin a trest. Hra 3:05
Hamlet. Hra - 2 monology
11. 3. dějství: Monolog Hamletův Být či nebýt 2:44
Král Oidipus
12. Hohó, jaké to nic, synové smrti je vezdejší život 4:20
13. Nápadníci trůnu 4:47
14. Vzbouření na vsi (Fuente ovejuna) 4:35
15. Lidský hlas 3:58
Brand. Scénická hudba k dramatu
16. Andante molto 1:29
17. Chór neviditelných 1:22

CD 4
Hra snů
1. Oltář je již ozdoben k obětování 3:08
Paličova dcera
2. 3. dějství, 6. výstup: Bože, vy jste tedy...(Setkání) 4:26
Tartuffe
3. 4. dějství, 4.-7. výstup: A ty vlez nyní sem, pod stůl 8:16
Lišák Pseudolus
4. 1. dějství, 2. scéna: Tak v hlavě bych měl sešikovány své síly 4:50
Richard III.
5. 1. dějství, 1. scéna: Hle, sluncem z Yorku zima našich chmur (Monolog) 2:16
Lazebník sevillský
6. Sevilla, hrajte naši notu... 1:50
Lazebník sevillský
7. Ó, kterak podobný je touto dobou... 3:07
Evžen Oněgin
8. Na hlavu v sněhu položenou (chór Erynií po smrti Lenského) 2:33
Krysař. Jevištní báseň o 2 dílech
9. I. díl: (Úvodní scéna). Noc. V tichém koutě hansovního města Hammeln: A vaše jméno... 5:13
Manon Lescaut. Hra
10. 1. dějství, scéna VII.-IX.: Manon, chci hladit vaši ručičku (Milostná scéna) 3:49
11. Dobrodružství bílého slona 2:41
Caesar. Hra
12. 22. díl, 3. scéna, 7. obraz: Dialog O lidech a zvířatech: Jsem zamyšlen, příteli 3:04
Pohádka o katu a bláznu
13. 2. díl, 9. obraz: Dle starých pramenů kdysi kraloval...Pohádka 2:42
Nebe na zemi
14. Závěr 10. obrazu: Každý člověk své nebe svým způsobem vidí 4:07
Peníz z noclehárny
15. Denně vypíjíme svou jedovatou číši 3:55
Sentimentální romance
16. Monolog Justýna: Šťastná manželství jsou si všecka podobná 0:31
17. Dialog Doušové a Matuly: Ale jděte na kolo! 1:47
18. Výstup Matuly: Kynutej knedlík, to bejvalo moje 2:14
Popis děje:
Původní komplet 8 desek 0 29 0551 - 558 Dějiny českého divadla vydal Supraphon v roce 1971 - nyní tento komplet vydáváme poprvé digitálně. Technická kvalita některých záznamů odpovídá jejich stáří, nicméně se jedná o historicky cenné zvukové záznamy s ukázkami z divadelních her, zpěvoher a oper, na kterých jsou zachyceny herecké výkony Karla Kopeckého, Jindřicha Mošny, Eduarda Kohouta, Leopoldy Dostálové, Zdeňka Štěpánka, Václa Vydry, Marie Hübnerové, Karla Hašlera a mnoha dalších.